Комунальне некомерційне підприємство "Новопсковське територіальне медичне об'єднання Новопсковської селищної ради"

Інформація про стан здоров'я населення, діяльність та ресурсне забезпечення закладів

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення

Новопсковського району за І квартал 2021 року

Станом на 01.04.2021 року загальна чисельність населення, яке проживає на території району, становить 33164 осіб, дорослого населення - 27954, дітей до 18 років - 5210, міського населення - 13160 чол., сільського - 20004 чол.

Система охорони здоров'я району представлена ​​мережею лікувально-профілактичних установ, в тому числі:

 • КНП «Новопсковське територіальне медичне об’єднання Новопсковської селищної ради ».
 • КНП «Новопсковський Центр ПМСД Новопсковської селищної ради», в складі якого:

          - 6 лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини;

          - 24 ФАПа і ФП.

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 45,22 на 10 тис. населення або 150 ліжок (за 1 кв. 2020 р. – 50,7 на 10 тис. населення або 170 ліжок).

В середньому ліжко працювало 40,2 днів, що на 42,0 % менше, ніж за 1 кв. 2020 р. (69,4 дня).

Середня тривалість перебування на ліжку зменшилась на 3,42 % і склала 8,73 днів (за 1 кв. 2020 р. – 9,04).

Лікарняна летальність склала 2,03 на 100 вибулих хворих, що на 12,8 % більше, ніж (за 1 кв. 2020 р. – 1,77).

Рівень госпіталізації  на 100 жителів зменшився на 43,2 % і склав – 2,1 (за 1 кв. 2020 р. – 3,7).

Фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з розрахунку на 1 ліжко-день – 117,70 грн., в тому числі: на медикаменти – 105,90 грн.; на харчування  - 11,86 грн. (за 1 кв. 2020 р. – 27,70 грн., в тому числі: на медикаменти – 22,36 грн.; на харчування – 5,34 грн.).

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 2 амбулаторно-поліклінічних установи з фактичною потужністю – 84,1 відвідувань в зміну (за 1 кв. 2020 р. – 128,1) при річної планової потужності 558 відвідувань в зміну (за 1 кв. 2020 р. - 668).

 Кількість амбулаторних відвідувань склала 42977 чол., пролікованих та виписаних зі стаціонару 677 хворих.

Кількість відвідувань на 1 жителя зменшилась на 35,0 % і становить 1,3 (за 1 кв. 2020 р. – 2,0).

Показник флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на туберкульоз на 1000 жителів зменшився на 60,2 % і склав 59,2 (за 1 кв. 2020 р. – 148,6).

Добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію зменшилось на 44,0 % і склало 2,5 на 1 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 5,0).

В амбулаторно-поліклінічних закладах функціонують 5 денних стаціонарів на 85 ліжок терапевтичного профілю (за 1 кв. 2020 р. - 105 ліжок).

Забезпеченість ліжками денних стаціонарів зменшилась на 18,2 % і  склала 25,6 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 31,3).

Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах, зменшилась на 56,0 % і становить 92,1 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 209,1).

Кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому зменшилась на 53,3 % і становить 40,1 на 10 тис. населення (132 чол.), (за 1 кв. 2020 р. – 85,8 на 10 тис. населення – 288 чол.).

Медичну допомогу населенню надають 47 лікарів або 14,2 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 59 лікарів або 17,6) і 174 молодших спеціалістів з медичною освітою або 52,5 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 207  або 61,7 на 10 тис. населення).

Укомплектованість лікарями становить 64,8 % (за 1 кв. 2020 р. – 69,6 %).

Укомплектованість молодшими спеціалістами становить 96,5 % (за 1 кв. 2020 р. – 89,7 %).

Не укомплектовано 14 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи):

лікар - патологоанатом – 1 чол., лікар - фтизіатр – 1 чол., лікар - анестезіолог – 1 чол., лікар - інфекціоніст – 1 чол., лікар - дерматовенеролог – 1 чол., лікар - терапевт – 1 чол., лікар – отоларинголог – 1 чол.,  лікар – рентгенолог – 1 чол, лікар ЗПСМ –3 чол., лікар – педіатр – 2 чол., лікар – офтальмолог – 1 чол.

Кількість сімейних лікарів – 10  (за 1 кв. 2020 р. – 11 ) або 3,0 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 3,3).

Лікарями загальної практики - сімейної медицини охоплено 25401 чол. або      76,6 % населення (за 1 кв. 2020 р. - 25742 чол. або 76,8 %).

Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, склала 74,4% або 35 чол. (за 1 кв. 2020 р. – 72,9 % або 43 чол.), молодших спеціалістів з медичною освітою – 83,3 % або 145 чол. (за 1 кв. 2020 р. – 71,0 % або 147 чол.).

Вищу категорію мають 51,1 % лікарів (24 чол.), першу – 17,0 %  (8 чол.), другу – 6,3 % (3 чол.).

Протягом звітного періоду 2 лікаря і 10 молодших спеціаліста з медичною освітою пройшли курси підвищення кваліфікації.

Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 17 чол. або 36,2 % (за 1 кв. 2020 р. – 19 чол. або 32,2 %), а серед молодших спеціалістів з медичною освітою 2 чол. або 1,1 % (за 1 кв. 2020 р. - 8 чол. або 3,9 %).

За І квартал 2021 р. бюджетне фінансування КНП «Новопсковське ТМО» склало 1376,449 тис. грн. або 89,76 % від плану на 1 кв. 2021 р, (за 1 кв. 2020 р. – 9777,400 тис. грн. або 81,16 % від плану на 1 кв. 2020 р.).

Отримано позабюджетних асигнувань 757,200 тис. грн., що становить 22,83 грн. на 1 жителя (за 1 кв. 2020 р. – 249,720 тис. грн., що становить 7,44 грн. на 1 жителя).

На  оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичної інформації виділені кошти 424,200 тис. грн. з загального фонду.

На придбання медичного обладнання для хірургічного виділення виділені кошти з спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 757,200 тис. грн.

Знос санітарного транспорту становить 100 % (10 з 10 одиниць автотранспорту ЛПЗ в експлуатації більше 15 років).

Приміщень в аварійних станах немає.

Бюджетне фінансування КНП «Новопсковський центр ПМСД» склало 1157,6 тис. грн. або 48,2 % від плану на 1 кв. 2021 р. (за 1 кв. 2020 р. –  46,7 тис. грн. або 3,0 % від плану на 1 кв. 2020 р.). Фінансування по спеціальному фонду склало 17,0 тис. грн., або 100% від плану на 1 кв. 2021 р.

Позабюджетні асигнування за 1 квартал 2021 року не надходили.

Оплата праці працівникам та видатки на здійснення господарської діяльності здійснюється за рахунок коштів з НСЗУ.

Капітальні ремонти за 1 квартал 2021 р. не проводились.

Знос транспорту становить 50 %  (2 одиниць із 11 одиниць автотранспорту у експлуатації більше 8 років, 3 одиниці мають знос 100%). На підставі рішення сесії Новопсковської селищної ради прийнято в оперативне управління автомобіль Рено Дастер.

У будівлях, термін експлуатації яких становить 50 і більше років, розміщені 16 % ЛПЗ. На підставі рішення сесії Новопсковської селищної ради прийнято в оперативне управління будівля Новопсковської амбулаторії ЗПСМ. Для функціонування амбулаторії за рахунок коштів Новопсковської селищної ради проведено закупівлю меблів, жалюзів, медичного обладнання на загальну суму 152,9 тис. грн.

Закупівлю туберкуліна для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення за рахунок коштів Новопсковської селищної ради та коштів субвенції Білолуцької селищної ради в 1 кварталі 2021 року не проводились.

Демографічна ситуація погіршилась.

Природний приріст зменшився на 11,5 % і становить - (-13,8) (за 1 кв. 2020 р. -  (- 12,21).

Народжуваність зменшилась на 33,2 % і склала 4,77 на 1000 народжених живими (за 1 кв. 2020 р. – 7,14).

Кількість померлих складає 152 чол., що на 8 чол. менше, ніж за 1 кв. 2020 р. – 160  чол. Показник загальної смертності зменшився на 4,0 % і склав 18,58 на 1000 жителів (за 1 кв. 2020 р. – 19,35).

У структурі причин смертності населення, провідні місця посіли:

 • 1-е місце - хвороби системи кровообігу – 77,0 % (за 1 кв. 2020 р. – 69,4%);
 • 2-е місце - злоякісні захворювання – 7,2 % (за 1 кв.  2020 р. – 10,6 %);
 • 3-е місце – травми та отруєння – 4,0 % (за 1 кв. 2020 р. – 5,0 %).

Материнської смертності не зареєстровано (за 1 кв. 2020 р. - 0).

Малюкова смертність склала 25,6 ‰ – 1 дитини (за 1 кв. 2020 р. - 0).

Рівень захворюваності у стаціонарі  зменшився на 46,5 % і склав 2041,4 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 року – 3816,9).

У структурі захворюваності по стаціонару, провідні місця займають:

 • 1-е місце - хвороби системи кровообігу – 18,02 % (за 1 кв. 2020 р. – 22,3 %);
 • 2-е місце - хвороби органів дихання – 15,6 % (за 1 кв. 2020 р. – 20,8 %);
 • 3-е місце - хвороби органів травлення – 7,4 % (за 1 кв. 2020 р.  – 7,9 %);
 • 4-е місце - хвороби органів сечостатевої системи – 7,3 % (за 1 кв. 2020 р. – 6,1 %);
 • 5-е місце - хвороби нервової системи – 5,4 % ( за 1 кв. 2020 р. – 6,64 %).

Лікарняна летальність на 10 тис. дорослого населення зменшилась на 26,4 %  і склала 5,0 (за 1 кв. 2020 р. – 6,8).

У структурі причин лікарняної летальності населення, провідні місця посіли:

 • 1-е місце - хвороби системи кровообігу – 85,7 % (за 1 кв. 2020 р. – 60,8 %);
 • 2-е місце – злоякісні новоутворення – 14,2 % (за 1 кв. 2020 р. – 13,0 %);
 • 3-е місце - хвороби органів дихання – 7,4 % (за 1 кв. 2020 р. – 3,2 %);

Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу зменшився на 43,9 % і склав 30,1 на 100 тис. населення  (за 1 кв. 2020 р. – 53,7).

Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу зменшилась на 46,0 % і склала 24,1 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 44,7).

Поширеність злоякісних новоутворень на 100 тис. населення зменшилась на  1,0 %  і склала 1661,4 ( за 1 кв. 2020 р. – 1678,8).

Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення зменшилась на 13,2 % і склала 36,2 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 41,7).

Питома вага активно виявлених випадків онкозахворювань при профоглядах в загальній кількості хворих з вперше діагностованими злоякісними новоутвореннями   зменшилась на 57,4 % і склала 9,1 % (за 1 кв. 2020 р. – 21,4 %).

Загальна кількість ВІЛ - інфікованих станом на 01.04.2021 р. склала 14 осіб – 42,2 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р.  - 15 чол. – 44,7 на 100 тис.  населення). Поширеність ВІЛ-інфекції склала 42,2 на 100 тис. населення.

Захворюваність на ВІЛ - інфекцію за  1 кв. 2020 р.  не зареєстровано (за 1 кв. 2020 р.  – 0).

Загальна кількість на СНІД становить 4 чол. – 12,0 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. - 4 чол. – 12,0).

Захворюваність на  СНІД - не зареєстровано (за 1 кв. 2020 р. – 0).

Поширеність розладів психіки та поведінки збільшилася на 1,64 % і становить  2756,0 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 року – 2710,60).

Первинна захворюваність населення на розлади психіки та поведінки зменшилась на 69,65 % і склала 9,05 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 29,82).

Захворюваність населення на сифіліс - не зареєстровано (за 1 кв. 2020 р. – не зареєстровано). 

Захворюваність населення на гонорею - не зареєстровано (за 1 кв. 2020 р. – не зареєстровано).

Первинна захворюваність усіма наркологічними захворюваннями зменшилась на 60,03 % і склала 7,15 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 17,89).

Первинна захворюваність на наркоманію не зареєстрована  (за 1 кв. 2020 р. – 0 випадків).

Первинна захворюваність на алкоголізм зменшилась на 60,03 % і склала 7,15 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 17,89).

Первинно визнано інвалідами серед дорослого населення 16 чол. (за 1 кв. 2020 р - 24 чол.). Показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення зменшився на 33,1 % і склав 5,7 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 8,52).

У структурі первинного виходу на інвалідність дорослого населення провідні місця займають:

• 1-е місце - новоутворення - 18,7 % (за 1 кв. 2020 р. – 34,6 %);

• 2-е місце - хвороби системи кровообігу – 12,5 % ( за 1 кв. 2020 р.- 23,1 %);

• 3-е місце –  травми та отруєння – 12,5 % (за 1 кв. 2020 р. – 9,4 %).

Первинно визнано інвалідами серед населення працездатного віку 13 чол. (за 1 кв. 2020 р. – 22). Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився на 39,8 % і склав 6,5 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2020 р. – 10,8).

Виконання плану імунізації дитячого населення складає: гепатит В – 23,4 %, туберкульоз – 14,4 %, кір, краснуха, паротит – 27,2 %, дифтерія – 22,3 %, поліомієліт – 20,6 %.

На диспансерному обліку в ЛПЗ знаходяться 772 ветеранів війни, з них проліковано амбулаторно 142 чол. 18,4 % (за 1 кв. 2020 р. - 187 чол. – 23,5 %), в стаціонарних умовах - 0 чол. (за 1 кв. 2020 р. - 6 чол. – 0,8 %); оздоровлено в санаторно-курортних умовах – 0 чол. (за 1 кв. 2020 р. 0 чол.).

На обліку в лікувально-профілактичних установах знаходиться 143 постраждалих в результаті наслідків аварії на ЧАЕС, з них проліковано: в стаціонарних умовах 4 чол. – 2,8 % (за 1 кв. 2020 р. – 8 чол. – 5,4 %), амбулаторно - 16 чол. – 11,2 % (за 1 кв. 2020 р. – 16 чол. – 20,3 %), а санаторно-курортно оздоровлено  0 чол.  (за 1 кв. 2020 р. - 0 чол.).

З метою виконання плану комплектування резерву донорів було прийнято 104 донорів – 9,5 % від річного плану (за 1 кв. 2020 р. – 128 донорів – 10,0 % від річного плану).

За І квартал 2021 р. на адресу КНП «Новопсковське ТМО» та КНП «Новопсковський центр ПМСД»   надійшло 142 письмових звернень (за 1 кв. 2020 р. – 171), з них безпосередньо від заявників – 138  (за 1 кв. 2020 р. – 165). З вищестоящих і інших інстанцій (ДОЗ, ЛОДА, РДА, райрада, КМУ) – 4 (за 1 кв. 2020 р. – 6).

Основна частина питань стосувалася інформаційних запитів про надання медичних довідок і т.д. – 136  (за 1 кв. 2020 р. – 141).

Було зареєстровано 37 звернень (за 1 кв. 2020 р. – 30);

- з надання медичної допомоги – 1 (за 1 кв. 2020 р. – 12);

- щодо забезпечення мед. препаратами – 2  (за 1 кв. 2020 р. – 5);

- кадрове питання – 2  (за 1 кв.. 2020 – 1).

- інші питання – 32 (за 1 кв. 2020 р. – 26);

За 1 квартал 2021 р. надійшла 1 скарга, надано письмове роз’яснення (за 1 кв. 2020 – 0)

Всі пропозиції, що надійшли за І квартал 2021 р. розглядаються в термін з подачею відповіді до вищих інстанцій і копії заявникам.

На виконання Наказу ГУОЗ ЛОДА від 05.10.2011г. № 535 в Новопсковському РТМО організована робота телефонної «гарячої лінії» за зверненням громадян. Заявники можуть задати питання заступникам головного лікаря і завідувачам структурними підрозділами КНП «Новопсковське ТМО» та КНП «Новопсковський ЦПМСД».

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

І. Основні показники здоров'я населення і діяльності охорони здоров'я, які мають негативну динаміку.

1. На високому рівні зберігається захворюваність системи кровообігу – 18,02 % (за 1 кв. 2020 р. – 22,3 %). У структурі причин смертності населення провідне місце теж займають хвороби системи кровообігу і відзначається зростання смертності від даної патології – 77,0 % (за 1 кв. 2020 р. – 69,4 %);

Для вирішення цього питання планується:

-  поліпшити якість проведення диспансеризації населення у пацієнтів з групи ризику і своєчасне лікування виявленої патології;

- ширше використовувати в лікуванні гострої серцево-судинної патології тромболітичну терапію;

- впровадження нових методик в лікуванні захворювань серцево-судинної системи.

2. Показник флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на туберкульоз на 1000 жителів зменшився на 60,2 % і склав 59,2 (за 1 кв. 2020 р. – 148,6)

З метою підвищення даного показника необхідно поліпшити ФЛГ обстеження  неорганізованого населення шляхом забезпечення в районі роботи пересувного флюорографа, поліпшити контроль обстеження осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також санітарно-освітню роботу з питань більш раннього виявлення хворих на туберкульоз.

3. Укомплектованість лікарями становить 64,8 % (за 1 кв. 2020 р. – 69,6 %). Не укомплектовано 14 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи).

Клопотати перед райдержадміністрацією про виділення бюджетних коштів на оплату навчання студентів в ЛДМУ, а також надавати житло молодим фахівцям.

ІІ. Для підвищення якості і доступності медичної допомоги сільському населенню необхідно:

2.1. Укомплектувати штати лікарів: дерматолог, анестезіолог, терапевт, інфекціоніст, патологоанатом, фтизіатр, акушер – гінеколог, отоларинголог, офтальмолог, рентгенолог, педіатр, лікар ЗПСМ.

2.2. Доукомплектувати стаціонарні відділення КНП «Новопсковське ТМО» згідно нормативів МОЗ України.

2.3. Провести:

- заміну вікон, дверей, зовнішнє утеплення стін поліклінічного відділення КНП «Новопсковське ТМО»;

- капітальний ремонт 1-го та 2-го поверхів в лікувальному корпусі КНП «Новопсковське ТМО»;

2.4. Капітально відремонтувати ліфт в поліклінічному відділенні КНП «Новопсковське ТМО».

Існує нагальна потреба в придбанні сучасного медичного обладнання:

 • Апарат штучної вентиляції легенів – 4 шт.
 • Апарат дитячий ШВЛ – 1 шт.
 • Рентгенапарат пересувний (палатний).
 • Флюорограф (кабінний, цифровий).
 • Маммограф.
 • Апарат УЗД з  допплером.

Існує потреба в придбанні парового стерилізатора ТК-100-3 і стерилізатора ВК-75.

Існує нагальна потреба в придбанні сучасного санітарного транспорту – 2 од.

Потребує ремонту та реконструкції опалювальна система поліклінічного відділення КНП «Новопсковське ТМО».