A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Новопсковське територіальне медичне об'єднання Новопсковської селищної ради"

Інформація про стан здоров'я населення, діяльність та ресурсне забезпечення закладів

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення

по смт. Новопсков за І півріччя 2021 року

 

Станом на 01.07.2021 року загальна чисельність населення становить 33164 осіб, дорослого населення - 27954, дітей до 18 років - 5210, міського населення - 13160 чол., сільського - 20004 чол.

Система охорони здоров'я району представлена ​​мережею лікувально-профілактичних установ, в тому числі:

КНП «Новопсковське територіальне медичне об’єднання Новопсковської селищної ради».

КНП «Новопсковський Центр ПМСД Новопсковської селищної ради», в складі якого:

- 6 лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини;

- 24 ФАПа і ФП.

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 45,22 на 10 тис. населення або 150 ліжок (за 6 міс. 2020 р. – 50,20 на 10 тис. населення або 170 ліжок) (середньообласний показник –).

В середньому ліжко працювало 84,6 днів, що на 16,2 % менше, ніж за 6 міс. 2020 р. (101,0 днів) (середньообласний показник – ).

Середня тривалість перебування на ліжку зменшилась на 7,8 % і склала 8,38 днів (за 6 міс. 2020 р. – 9,09) (середньообласний показник – ).

Лікарняна летальність склала 2,44 на 100 вибулих хворих, що на 17,6 % більше, ніж (за 6 міс. 2020 р. – 2,01) (середньообласний показник – ).

Рівень госпіталізації  на 100 жителів зменшився на 16,4 % і склав – 4,6 (за 6 міс. 2020 р. – 5,5) (середньообласний показник –).

Фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з розрахунку на 1 ліжко-день – 108,27 грн., в тому числі: на медикаменти – 96,68 грн.; на харчування  - 11,59 грн. (за 6 міс. 2020 р. – 19,27 грн., в тому числі: на медикаменти – 16,50 грн.; на харчування – 2,77 грн.).

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 2 амбулаторно-поліклінічних установи з фактичною потужністю – 170,8 відвідувань в зміну (за 6 міс. 2020 р. – 204,6) при річної планової потужності 558 відвідувань в зміну (за 6 міс. 2020 р. - 668).

 Кількість амбулаторних відвідувань склала 87404 чол., пролікованих та виписаних зі стаціонару 1478 хворих.

Кількість відвідувань на 1 жителя зменшилась на 16,1 % і становить 2,6 (за 6 міс. 2020 р. – 3,1).

Показник флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на туберкульоз на 1000 жителів зменшився на 40,1 % і склав 97,5 (за 6 міс. 2020 р. – 162,8) (середньообласний показник –).

Добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію збільшилось на 54,1 % і склало 13,5 на 1 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 6,2).

В амбулаторно-поліклінічних закладах функціонують 5 денних стаціонарів на 65 ліжок терапевтичного профілю (за 6 міс. 2020 р. - 80 ліжок).

Забезпеченість ліжками денних стаціонарів зменшилась на 15,84 % і  склала 20,1 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 23,9).

Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах, зменшилась на 43,4 % і становить 192,7 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 340,2) (середньообласний показник –).

Кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому зменшилась на 32,8 % і становить 87,7 на 10 тис. населення (291 чол.), (за 6 міс. 2020 р. – 130,6 на 10 тис. населення – 438 чол.) (середньообласний показник –).

Медичну допомогу населенню надають 47 лікарів або 15,6 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 53 лікарів або 15,8) і 171 молодших спеціалістів з медичною освітою або 51,6 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 182  або 54,3 на 10 тис. населення).

Укомплектованість лікарями становить 65,8 % (за 6 міс. 2020 р. – 71,0 %).

Укомплектованість молодшими спеціалістами становить 93,1 % (за 6 міс. 2020 р. – 96,02 %).

Не укомплектовано 14 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи):

лікар - патологоанатом – 1 чол., лікар - фтизіатр – 1 чол., лікар - анестезіолог – 1 чол., лікар - інфекціоніст – 1 чол., лікар - дерматовенеролог – 1 чол., лікар - терапевт – 1 чол., лікар – отоларинголог – 1 чол.,  лікар – рентгенолог – 1 чол, лікар ЗПСМ –3 чол., лікар – педіатр – 2 чол., лікар – офтальмолог – 1 чол.

Кількість сімейних лікарів – 10  (за 6 міс. 2020 р. – 11 ) або 3,01 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 3,3).

Лікарями загальної практики - сімейної медицини охоплено 25392 чол. або      76,6 % населення (за 6 міс. 2020 р. - 226054 чол. або 77,7 %).

Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, склала 80,8 % або 38 чол. (за 6 міс. 2020 р. – 73,5 % або 39 чол.), молодших спеціалістів з медичною освітою – 88,3 % або 151 чол. (за 6 міс. 2020 р. – 78,6 % або 143 чол.).

Вищу категорію мають 53,2 % лікарів (25 чол.), першу – 17,02 %  (8 чол.), другу – 10,6 % (5 чол.).

Протягом звітного періоду 3 лікаря і 10 молодших спеціаліста з медичною освітою пройшли курси підвищення кваліфікації.

Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 17 чол. або 36,1 % (за 6 міс. 2020 р. – 17 чол. або 32,2 %), а серед молодших спеціалістів з медичною освітою 3 чол. або 1,7 % (за 6 міс. 2020 р. - 4 чол. або 2,2 %).

За І півріччя 2021 р. бюджетне фінансування КНП «Новопсковське ТМО» склало 2252,897 тис. грн. або 89,69 % від плану на 1 півріччя 2021 р, (за 1 півріччя 2020 р. – 10751,032 тис. грн. або 81,16 % від плану на 1 кв. 2020 р.).

Отримано позабюджетних асигнувань 757,200 тис. грн., що становить 22,83 грн. на 1 жителя (за 1 півріччя. 2020 р. – 249,720 тис. грн., що становить 7,44 грн. на 1 жителя).

На  оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичної інформації виділені кошти 424,200 тис. грн. з загального фонду.

На придбання медичного обладнання для хірургічного виділення виділені кошти з спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 757,200 тис. грн.

  Знос санітарного транспорту становить 100 % (8 з 8 одиниць автотранспорту ЛПЗ в експлуатації більше 15 років).

Приміщень в аварійних станах немає.

Бюджетне фінансування по загальному фонду по КНП «Новопсковський центр ПМСД» склало 2450,5 тис. грн. або 71,6 % від плану на 1 півріччя. 2021 р. (за 1 півріччя. 2020 р. фінансування по загальному фонду склало 807,7 тис. грн.  або 37,6 % від плану на 1 півріччя 2020 р.). Фінансування по спеціальному фонду склало 309,1 тис. грн., або 29,2 % від плану на 1 півріччя 2021 р.

Позабюджетні асигнування за 1 півріччя 2021 року не надходили.

Оплата праці працівникам та видатки на здійснення господарської діяльності здійснюється за рахунок коштів з НСЗУ.

Капітальні ремонти за 1 півріччя 2021 р. не проводились.

Знос транспорту становить 50 %  (2 одиниць із 11 одиниць автотранспорту у експлуатації більше 8 років, 3 одиниці мають знос 100%). На підставі рішення сесії Новопсковської селищної ради прийнято в оперативне управління автомобіль Рено Дастер.

У будівлях, термін експлуатації яких становить 50 і більше років, розміщені     16 % ЛПУ. На підставі рішення сесії Новопсковської селищної ради прийнято в оперативне управління будівля Новопсковської амбулаторії ЗПСМ. Для функціонування амбулаторії за рахунок коштів Новопсковської селищної ради проведено закупівлю меблів, жалюзів, медичного обладнання на загальну суму 152,9 тис. грн. на підставі рішення сесії Новопсковської селищної ради прийнято в оперативне управління будівлі ФАПів, земельні ділянки, офісні меблі та інші основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 1397.1 тис. грн.

Закупівлю туберкуліна для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення за рахунок коштів Новопсковської селищної ради та коштів субвенції Білолуцької селищної ради в 1 півріччі 2021 року не проводились.

Демографічна ситуація погіршилась.

Природний приріст зменшився на 30,6 % і становить - (-15,6) (за 6 міс. 2020 р. -  (- 10,83).

Народжуваність зменшилась на 22,5 % і склала 4,80 на 1000 народжених живими (за 6 міс. 2020 р. – 9,6).

Кількість померлих складає 335 чол., що на 52 чол. більше, ніж за 6 міс. 2020 р. – 283  чол. Показник загальної смертності збільшився на 16,6 % і склав 20,4 на 1000 жителів (за 6 міс. 2020 р. – 17,02).

У структурі причин смертності населення, провідні місця посіли:

 • 1-е місце - хвороби системи кровообігу – 69,6 % (за 6 міс. 2020 р. – 68,2%);
 • 2-е місце - злоякісні захворювання – 8,4 % (за 6 міс.  2020 р. – 11,3 %);
 • 3-е місце – травми та отруєння – 3,0 % (за 6 міс. 2020 р. – 4,0 %).

Материнської смертності не зареєстровано (за 6 міс. 2020 р. - 0).

Малюкова смертність склала 12,7 ‰ – 1 дитини (за 6 міс. 2020 р. – 9,71‰ – 1 дитини).

Рівень захворюваності у стаціонарі  зменшився на 19,2 % і склав 4456,6 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 року – 5519,6).

У структурі захворюваності по стаціонару, провідні місця займають:

 • 1-е місце - хвороби системи кровообігу – 20,0 % (за 6 міс. 2020 р. – 21,2 %);
 • 2-е місце - хвороби органів дихання – 18,08 % (за 6 міс. 2020 р. – 18,4 %);
 • 3-е місце - хвороби органів травлення – 10,6 % (за 6 міс. 2020 р.  – 9,1 %);
 • 4-е місце - хвороби нервової системи – 9,5 % ( за 6 міс. 2020 р. – 7,2 %).
 • 5-е місце - хвороби органів сечостатевої системи – 9,1 % (за 6 міс. 2020 р.                  – 8,5 %);

Лікарняна летальність на 10 тис. дорослого населення зменшилась на 2,2 %  і склала 13,2 (за 6 міс. 2020 р. – 13,5).

У структурі причин лікарняної летальності населення, провідні місця посіли:

 • 1-е місце – хвороби  системи кровообігу – 56,75 % (за 6 міс. 2020 р. – 65,8 %);
 • 2-е місце – інфекційні та паразитарні хвороби (COVID) – 19.0 % (за 6 міс. 2020 р. -  9,1 %);
 • 3-е місце – злоякісні новоутворення – 10,5 % (за 6 міс. 2020 р. – 13,2 %).

         Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу зменшився на 60,7 % і склав 21,1 на 100 тис. населення  (за 6 міс. 2020 р. – 53,7) (середньообласний показник – ).

       Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу зменшилась на 53,0 % і склала 21,1 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 44,7) (середньообласний показни –).

           Поширеність злоякісних новоутворень на 100 тис. населення збільшилась на  3,8 %  і склала 1736,8 ( за 6 міс. 2020 р. – 1669,9)  (середньообласний показник ).

          Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення збільшилась на 43,6 % і склала 121,6 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 68,6) (середньообласний показник –).

Питома вага активно виявлених випадків онкозахворювань при профоглядах в загальній кількості хворих з вперше діагностованими злоякісними новоутвореннями   зменшилась на 95,5 % і склала 2,3 % (за 6 міс. 2020 р. – 52,2 %) (середньообласний показник –).

Загальна кількість ВІЛ - інфікованих станом на 01.07.2021 р. склала 13 осіб – 39,2 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р.  - 14 чол. – 41,7 на 100 тис.  населення). Поширеність ВІЛ-інфекції склала 39,2 на 100 тис. населення (середньообласний показник –).

Захворюваність на ВІЛ - інфекцію за  6 міс. 2020 р.  не зареєстровано (за 6 міс. 2020 р.  – 0) (середньообласний показник –).

Загальна кількість на СНІД становить 4 чол. – 12,1 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. - 5 чол. – 14,9) (середньообласний показник –).

Захворюваність на  СНІД - не зареєстровано (за 6 міс. 2020 р. – 1 чол. – 2,9) (середньообласний показник – ).

Поширеність розладів психіки та поведінки збільшилася на 0,6 % і становить  2756,0 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 року – 2740,42) (середньообласний показник –).

Первинна захворюваність населення на розлади психіки та поведінки зменшилась на 84,8 % і склала 9,05 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 59,64) (середньообласний показник –).

Захворюваність населення на сифіліс - не зареєстровано (за 6 міс. 2020 р. – не зареєстровано.) (середньообласний показник –).

Захворюваність населення на гонорею - не зареєстровано (за 6 міс. 2020 р. – не зареєстровано.) (середньообласний показник –).

Первинна захворюваність усіма наркологічними захворюваннями зменшилась на 76,02 % і склала 7,15 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 29,82) (середньообласний показник –).

Первинна захворюваність на наркоманію не зареєстрована  (за 6 міс. 2020 р. – 1 випадок – 3,55) (середньообласний показник –).

Первинна захворюваність на алкоголізм зменшилась на 65,98 % і склала 7,15 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 26,84) (середньообласний показник ).

Первинно визнано інвалідами серед дорослого населення 28 чол. (за 6 міс. 2020 р - 38 чол.). Показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення зменшився на 25,9 % і склав 10,01 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 13,5) (середньообласний показник –).

У структурі первинного виходу на інвалідність дорослого населення провідні місця займають:

• 1-е місце - новоутворення – 21,4 % (за 6 міс. 2020 р. – 28,9 %);

• 2-е місце - хвороби системи кровообігу – 17,8 % ( за 6 міс. 2020 р.- 18,4 %);

• 3-е місце –  травми та отруєння – 14,28 % (за 6 міс. 2020 р. – 9,4 %).

Первинно визнано інвалідами серед населення працездатного віку 25 чол. (за 6 міс. 2020 р. – 35). Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився на 26,8 % і склав 12,5 на 10 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 17,2) (середньообласний показник-).

Виконання плану імунізації дитячого населення складає: гепатит В – 51,6 %, туберкульоз – 41,4 %, кір, краснуха, паротит – 76,9 %, дифтерія – 45,7 %, поліомієліт – 45,1 %.

На диспансерному обліку в ЛПЗ знаходяться 769 ветеранів війни, з них проліковано амбулаторно 306 чол. 39,8 % (за 6 міс. 2020 р. - 190 чол. – 24,4 %), в стаціонарних умовах - 6 чол. 0,8%  (за 6 міс. 2020 р. - 9 чол. – 1,2 %); оздоровлено в санаторно-курортних умовах – 0 чол. (за 6 міс. 2020 р. 0 чол.).

На обліку в лікувально-профілактичних установах знаходиться 142 постраждалих в результаті наслідків аварії на ЧАЕС, з них проліковано: в стаціонарних умовах 6 чол. – 4,2 % (за 6 міс. 2020 р. – 15 чол. – 10,2 %), амбулаторно - 29 чол. – 20,4 % (за 6 міс. 2020 р. – 47 чол. – 32,0 %), а санаторно-курортно оздоровлено  0 чол.  (за 6 міс. 2020 р. - 0 чол.).

         З метою виконання плану комплектування резерву донорів було прийнято 203 донорів – 18,45 % від річного плану (за 6 міс. 2020 р. – 194 донорів – 17,6 % від річного плану).

За І півріччя 2021 р. на адресу КНП «Новопсковське ТМО» та КНП «Новопсковський центр ПМСД»   надійшло 271 письмове звернення (за 6 міс. 2020 р. – 305), з них безпосередньо від заявників – 175  (за 6 міс. 2020 р. – 287). З вищестоящих і інших інстанцій (ДОЗ, ЛОДА, РДА, райрада, КМУ) – 96 (за 6 міс. 2020 р. – 18).

Основна частина питань стосувалася інформаційних запитів про надання медичних довідок і т.д. – 247  (за 6 міс. 2020 р. – 269).

Було зареєстровано 23 звернень (за 6 міс. 2020 р. – 36);

- з надання медичної допомоги – 3 (за 6 міс. 2020 р. – 12);

- щодо забезпечення мед. препаратами – 3  (за 6 міс. 2020 р. – 6);

- щодо медичного обстеження – 1 (за 6 міс. – 10);

- подяка мед. працівникам – 1 (за 6 міс. -0);

- кадрове питання – 2  (за 6 міс.. 2020 – 1).

- інші питання – 13 (за 6 міс. 2020 р. – 3);

За 1 півріччя 2021 р. надійшло 2 скарги, надано письмове роз’яснення (за 6 міс. 2020 – 1)

Всі пропозиції, що надійшли за І півріччя 2021 р. розглядаються в термін з подачею відповіді до вищих інстанцій і копії заявникам.

На виконання Наказу ГУОЗ ЛОДА від 05.10.2011г. № 535 в Новопсковському РТМО організована робота телефонної «гарячої лінії» за зверненням громадян. Заявники можуть задати питання заступникам головного лікаря і завідувачам структурними підрозділами КНП «Новопсковське ТМО» та КНП «Новопсковський ЦПМСД».

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

І. Основні показники здоров'я населення і діяльності охорони здоров'я, які мають негативну динаміку.

1. На високому рівні зберігається захворюваність системи кровообігу – 20,0 % (за 6 міс. 2020 р. – 21,2 %). У структурі причин смертності населення провідне місце теж займають хвороби системи кровообігу і відзначається зростання смертності від даної патології – 69,6 % (за 6 міс. 2020 р. – 68,2 %);

Для вирішення цього питання планується:

-  поліпшити якість проведення диспансеризації населення у пацієнтів з групи ризику і своєчасне лікування виявленої патології;

- ширше використовувати в лікуванні гострої серцево-судинної патології тромболітичну терапію;

- впровадження нових методик в лікуванні захворювань серцево-судинної системи.

2.  Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення збільшилась на 43,6 % і склала 121,6 на 100 тис. населення (за 6 міс. 2020 р. – 68,6)

Для вирішення цих питань планується:

 • продовжити впровадження і використання комп'ютерної програми цитологічного моніторингу скринінгу патології шийки матки;
 • виконувати план проведення профілактичних оглядів на виявлення передпухлинних та пухлинних захворювань;  
 • поліпшити роботу протиракової комісії з обов'язковим аналізом причин запущених випадків раку, причин летальності до року з обов'язковою участю патологоанатома з подальшим заслуховуванням на засіданні медичної ради;   
 • більш активно використовувати цитологічний метод дослідження на онкозахворювання;  
 • посилити контроль за виконанням скринінгових програм з діагностики візуальних форм раку; 
 • продовжити підвищення професійного рівня фахівців шляхом занять на загально лікарняних конференціях на тему «Значення профілактичних оглядів», «Діагностика та лікування передпухлинних і пухлинних захворювань», курсах підвищення кваліфікації, семінарах;
 • дотримуватися наступність між лікарями загально-лікувальної мережі і онкологом.

3. Показник флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на туберкульоз на 1000 жителів зменшився на 40,1 % і склав 97,5 (за 6 міс. 2020 р. – 162,8)

З метою підвищення даного показника необхідно поліпшити ФЛГ обстеження        неорганізованого населення шляхом забезпечення в районі роботи пересувного флюорографа, поліпшити контроль обстеження осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також санітарно-освітню роботу з питань більш раннього виявлення хворих на туберкульоз.

4. Укомплектованість лікарями становить 65,8 % (за 6 міс. 2020 р. – 71,0 %). Не укомплектовано 14 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи).

Клопотати перед райдержадміністрацією про виділення бюджетних коштів на оплату навчання студентів в ЛДМУ, а також надавати житло молодим фахівцям.

ІІ. Для підвищення якості і доступності медичної допомоги сільському населенню необхідно:

2.1. Укомплектувати штати лікарів: дерматолог, анестезіолог, терапевт, інфекціоніст, патологоанатом, фтизіатр, акушер – гінеколог, отоларинголог, офтальмолог, рентгенолог, педіатр, лікар ЗПСМ.

2.2. Доукомплектувати стаціонарні відділення КНП «Новопсковське ТМО» згідно нормативів МОЗ України.

2.3. Провести:

- заміну вікон, дверей, зовнішнє утеплення стін поліклінічного відділення КНП «Новопсковське ТМО»;

- капітальний ремонт 1-го та 2-го поверхів в лікувальному корпусі КНП «Новопсковське ТМО»;

2.4. Капітально відремонтувати ліфт в поліклінічному відділенні КНП «Новопсковське ТМО».

Існує нагальна потреба в придбанні сучасного медичного обладнання:

 • Апарат штучної вентиляції легенів – 4 шт.
 • Апарат дитячий ШВЛ – 1 шт.
 • Рентгенапарат пересувний (палатний).
 • Флюорограф (кабінний, цифровий).
 • Маммограф.
 • Апарат УЗД з  допплером.

Існує потреба в придбанні парового стерилізатора ТК-100-3 і стерилізатора ВК-75.

Існує нагальна потреба в придбанні сучасного санітарного транспорту – 2 од.

Потребує ремонту та реконструкції опалювальна система поліклінічного відділення КНП «Новопсковське ТМО».

 

gromada.online

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора