Комунальне некомерційне підприємство Новопсковське територіальне медичне об'єднання

Інформація про стан здоров'я населення, діяльність та ресурсне забезпечення медичних закладів

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення

Новопсковського району за 9 місяців 2018 року

 

Станом на 01.07.2018 року загальна чисельність населення, яке проживає на території району становить 33864 осіб, дорослого населення - 28337, дітей до 18 років - 5527, міського населення - 13361 чол., сільського - 20507 чол.

Система охорони здоров'я району представлена ​​мережею лікувально-профілактичних установ, в тому числі:

• Новопсковське районне територіальне медичне об'єднання, у складі якого:

 • 1 ЦРЛ (9 міс. 2017 р. - 1);
 • 1 РЛ (9 міс. 2017 р. - 1);

• КЗ «Новопсковський Центр ПМСД Новопсковської районної ради», в складі якого:

 • 6 лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини;
 • 24 ФАПа і ФП.

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 50,20 на 10 тис. населення або 170 ліжок (за 9 міс. 2017 р. – 49,67 на 10 тис. населення або 170 ліжок) (середньообласний показник – ).

В середньому ліжко працювало 255,0 дня, що на 2,7 % більше, ніж за 9 міс. 2017 р. (248,0 днів) (середньообласний показник -).

Середня тривалість перебування на ліжку збільшилась на 8,6 % і склала 9,69 днів (за 9 міс. 2017 р. – 8,85) (середньообласний показник –).

Лікарняна летальність склала 1,27 на 100 вибулих хворих, що на 27,5 % більше, ніж за 9 міс.  2017 р. – 0,92 (середньообласний показник – ).

Рівень госпіталізації  на 100 жителів зменшився на 4,6 % і склав – 13,35 (за 9 міс. 2017 р. – 14,00) (середньообласний показник – ).

Фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з розрахунку на 1 ліжко-день – 10,07 грн., в тому числі: на медикаменти – 7,34 грн.; на харчування  - 2,73 грн. (за 9 міс. 2017 р. – 12,19 грн., в тому числі: на медикаменти – 9,24 грн.; на харчування – 2,95 грн.).

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 3 амбулаторно-поліклінічних установи з фактичною потужністю – 401,6 відвідувань в зміну (за 9 міс. 2017 р. – 420,0) при річної планової потужності 668 відвідувань в зміну (за 9 міс. 2017 р. - 668).

 Кількість амбулаторних відвідувань склала 205483 чол., пролікованих та виписаних у стаціонарах 4414 хворих.

Кількість відвідувань на 1 жителя зменшилася на 3,2 % і становить 6,1 (за 9 міс. 2017 р. – 6,3).

Питома вага відвідувань ЛПЗ з приводу профілактичних оглядів зменшилась на 2,2 % і склала 32,2 (за 9 міс. 2017 р. – 38,3).

Показник флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на туберкульоз на 1000 жителів збільшився на 0,83 %  і склав 419,3 (за 9 міс. 2017 р. – 415,8) (середньообласний показник – ).

Добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію склало 13,5 на 1 тис. населення.

В амбулаторно-поліклінічних закладах функціонують 6 денних стаціонарів на 105 ліжок терапевтичного профілю (за 9 міс. 2017 р. - 105 ліжок).

Забезпеченість ліжками денних стаціонарів збільшилася на 1,0 % і склала 31,0 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 30,7).

Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах, зменшилась на 15,9 % і становить 652,0 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 666,5) (середньообласний показник – ).

Кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому збільшилась на 3,7 % і становить 544,5 на 10 тис. населення (1844 чол.), (за 9 міс. 2017 р. – 524,2 на 10 тис. населення – 1794 чол.) (середньообласний показник – ).

Медичну допомогу населенню надають 65 лікарів або 19,2 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 67 лікарів або 19,5) і 227 молодших спеціалістів з медичною освітою або 67,03 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 225  або 65,7 на 10 тис. населення).

Укомплектованість лікарями становить 74,34 % (за 9 міс. 2017 р. – 63,9 %).

Укомплектованість молодшими спеціалістами становить 89,82 % (за 9 міс. 2017 – 95,5 %)

Не укомплектовано 10 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи):

лікар - патологоанатом – 1 чол., лікар - педіатр – 1 чол., лікар - анестезіолог – 2 чол., лікар - хірург – 1 чол., лікар - дерматовенерол – 1 чол., лікар - терапевт – 1 чол., лікар – інфекціоніст – 1 чол.,  лікар – фтизіатр – 1  чол., лікар – ЗПСМ – 1 чол.

Кількість сімейних лікарів – 12  (за 9 міс. 2017 р. – 12 ) або 3,50 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 3,48).

Лікарями загальної практики - сімейної медицини охоплено 33864 чол. або      100 % населення (за 9 міс. 2017 р. - 34424 чол. або 100 %).

Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, склала 73,8 % або 48 чол. (за 9 міс. 2017 р. – 67,1 % або 45 чол.), молодших спеціалістів з медичною освітою – 74,8 %  або 170 чол. (за 9 міс. 2017 р. – 68,4 % або 154 чол.).

Вищу категорію мають 36,9 % лікарів (24 чол.), першу – 27,6 %  (18 чол.), другу – 9,2 % (6 чол.).

Протягом звітного періоду 12 лікарів і 22 молодших спеціалістів з медичною освітою пройшли курси підвищення кваліфікації.

Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 20 чол. або 30,7 % (за 9 міс. 2017 р. – 19 чол. або 28,3 %), а серед молодших спеціалістів з медичною освітою 9 чол. або 3,9 % (за 9 міс. 2017 р. - 8 чол. або 3,5 %).

У черзі на отримання житла  перебуває 5 лікарів (за 9 міс 2017 р. - 0).

 Протягом звітного періоду питання охорони здоров'я були розглянуті на сесії районних органів місцевого самоврядування та колегіях райдержадміністрації:

- Про виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району на 2017 – 2020 рр.

- Про стан надання  онкологічної допомоги населенню району.

За 9 місяців 2018 р. проводилися медичні наради:

 • «Аналіз показників здоров'я та діяльності Новопсковського РТМО в розрізі надання стаціонарної допомоги за 2017 р.».
 • «Аналіз показників здоров'я та діяльності Новопсковського РТМО в розрізі поліклінічного відділення за 2017 р.».
 •  Реабілітаційне лікування застрахованих осіб. Порядок відбору та направлення на реабілітаційне лікування.
 • «Про стан організації ендокринологічної допомоги в Новопсковському районі за 2017 рік».
 • «Про стан організації і надання неврологічної допомоги населенню Новопсковського району за 2017 рік».
 • Аналіз показників здоров’я населення  та діяльності КЗ «Новопсковський ЦПМСД».
 • Стан надання медичної допомоги дитячому і дорослому населенню, яке обслуговується Новопсковською АЗПСМ
 • Про організацію та стан акушерсько – гінекологічної допомоги жінкам Новопсковського району
 • Організація диспансерного спостереження, профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у Новопсковському  районі.
 • Аналіз фтизіатричної допомоги населенню Новопсковського району за І квартал 2018 року
 • Про стан надання медичної допомоги дитячому і дорослому населенню, яке обслуговується Новобілянською СЛА ЗПСМ
 • Стан організації і надання онкологічної допомоги населенню Новопсковського району за 5 місяців 2018 року
 • Аналіз використання наркотичних засобів та засобів для наркозу в стаціонарних відділеннях Новопсковської ЦРЛ
 • Аналіз роботи терапевтичного відділення Новопсковського РТМО за І півріччя 2018 року
 • Аналіз роботи неврологічного відділення Новопсковського РТМО за І півріччя 2018 року.
 •  Про хід медичної реформи первинної ланки в Новопсковському районі.
 • Про хід виконання наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»

 За 9 місяців 2018 бюджетне фінансування Новопсковського РТМО склало 20468,326 тис. грн. або 96,94 % від плану на 9 місяців 2018 р, (за 9 місяців 2017 р. – 20471,904 тис. грн. або 80,94 % від плану на 9 місяців 2017 р.).

Отримано позабюджетних асигнувань 2181,718 тис. грн., що становить 64,42 грн. на 1 жителя (за 9 місяців 2017 р. – 668,256 тис. грн. або  19,50 на 1 жителя).

Виділені кошти з місцевого бюджету на проведення  капітального ремонту покрівлі лікувального корпусу Новопсковського РТМО – 675,000 тис. грн. із них використано за  9 місяців 463,103 тис. грн., що становить 68,60 %,  та на капітальний ремонт ліфтів – 45,500 тис. грн.

  Знос санітарного транспорту становить 100 % (11 з 11 одиниць автотранспорту ЛПЗ в експлуатації більше 15 років).

          Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району на 2017-2020 рр. профінансована з районного бюджету на закупівлю флюорографічної плівки на суму 62,296 тис. грн.

Приміщень в аварійних станах немає.

Бюджетне фінансування КЗ «Новопсковський центр ПМСД» склало 9360,9 тис. грн. або 95,6 % від плану на 9 місяців 2018 р. (за 9 міс. 2017 р. – 8344,4 тис. грн. або 99,0 % від плану на 9 місяців 2017 р.).

Отримано позабюджетних асигнувань 0,00 тис. грн.

Капітальні ремонти за 9 місяців 2018 р. не проводились.

Використано за 9 місяців 2018 р. – 9237,2 тис. грн. що становить 94,4 % від плану.

Знос транспорту становить 46,2 %  (6 одиниць із 13 одиниць автотранспорту у експлуатації більше 8 років).

У будівлях, термін експлуатації яких становить 50 і більше років, розміщені     16 % ЛПУ.

Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району  за 9 місяців 2018 р. не фінансувалась

Демографічна ситуація погіршилась.

Природний приріст зменшився на 21,8 % і становить - (- 9,87) (за 9 міс. 2017 р. -  (- 7,66)

Народжуваність зменшилась на 2,5 % і склала 7,69 на 1000 народжених живими (за 9 міс. 2017 р. – 7,89)

Кількість померлих склала 443 чол., що на 45 чол. більше, ніж за 9 міс. 2017 р. – 398 чол. Показник загальної смертності збільшився на 11,1 % і склав 17,49 на 1000 жителів (за 9 міс. 2017 р. – 15,55)

У структурі причин смертності населення, провідні місця посіли:

1-е місце - хвороби системи кровообігу – 69,5 % (за 9 міс. 2017 р. – 63,3 %);

2-е місце - злоякісні захворювання – 8,1 % (за 9 міс.  2017 р. – 9,5 %).

3-е місце - симптоми (старість)  - 6,5 % (за 9 міс. 2017 р. – 10,5 %);

Материнської смертності не зареєстровано (за 9 міс. . 2017 р. - 0).

Малюкова смертність склала 10,26 ‰  - 2 дитини,  (за 9 міс. 2017 р. –4 дитини до року – 19,8 ‰).

Загальна захворюваність збільшилась на 0,14 % і склала 139785,6 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 року – 139586,3) (середньообласний показник – ).

У структурі загальної захворюваності всього населення, провідні місця займають:

• 1-е - хвороби системи кровообігу – 51,8 % (за 9 міс. 2017 р. – 54,6 %);

• 2-е - хвороби органів дихання – 13,3 % (за  9 міс. 2017 р. – 12,9 %);

• 3-е - хвороби ендокринної системи – 6,4 % (за 9 міс. 2017 р. – 6,7 %);

• 4-е - хвороби органів травлення – 5,1 % (р. за 9 міс. 2017  – 5,1 %);

• 5-е - розлади психіки та поведінки – 3,1 % (за 9 міс. 2017 р. – 2,8 %).

Первинна захворюваність зменшилась на 3,2 % і склала 28201,0 на 100 тис. жителів (за 9 міс. 2017 р. – 29146,2) (середньообласний показник – ).

У структурі первинної захворюваності всього населення, провідні місця займають:

• 1-е - хвороби органів дихання – 55,3 % (за 9 міс. 2017  р. – 52,1 %);

• 2-е - хвороби системи кровообігу – 6,1 % (за 9 міс. 2017  р. – 6,5 %);

• 3-е - травми та отруєння – 5,6 % (за 9 міс. 2017  р. – 7,1 %);

• 4-е - хвороби кістково-м'язової системи – 4,8 % (за 9 міс. 2017  р. – 4,1 %);

• 5-е - хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 2,8 % (за 9 міс. 2017 р.- 2,5 %).

Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу збільшився на 9,8 % і склав 64,9 на 100 тис. населення  (за 9 міс. 2017 р.- 58,5) (середньообласний показник – ).

Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу збільшилась на 12,7 % і склала 50,2 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 43,8) (середньообласний показни).

Поширеність злоякісних новоутворень на 100 тис. населення зменшилась на           7,6 %  і склала 1568,03 ( за 9 міс. 2017 р. – 1697,6) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення зменшилась на 5,36 % і склала 129,9 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 137,3) (середньообласний показник – ).

Питома вага активно виявлених випадків онкозахворювань при профоглядах в загальній кількості хворих з вперше діагностованими злоякісними новоутвореннями   збільшилась на 25,02 % склала 22,7 % (за 9 міс. 2017 р. – 17,02%) (середньообласний показник – ).

Загальна кількість ВІЛ - інфікованих станом на 01.10.2018 р. склала 16 осіб – 47,2 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р.  - 15 чол. – 43,8 на 100 тис.  населення). Поширеність ВІЛ-інфекції склала 47,2 на 100 тис. населення (середньообласний показник – ).

Захворюваність на ВІЛ - інфекцію за  9 міс. 2018 р. становить 2  чол. – 5,9  на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. 2,9 на 100 тис. населення ) (середньообласний показник –).

Загальна кількість хворих СНІД становить 4 чол. – 11,8 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017р. - 4 чол. – 11,6) (середньообласний показник – ).

За звітний період випадків СНІДу - не зареєстровано (за 9 міс. 2017 р. не зареєстровано) (середньообласний показник – ).

Поширеність розладів психіки та поведінки збільшилася на 6,51 % і становить  2515,95 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 року – 2352,15) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність населення на розлади психіки та поведінки зменшилась на 3,64 % і склала 121,07 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 125,64) (середньообласний показник – ).

Захворюваність населення на сифіліс не зареєстровано  (за 9 міс. 2017 р. -  1 випадок 2,92.) (середньообласний показник – ).

Захворюваність населення на гонорею - не зареєстровано (за 9 міс. 2017 р. – 0 чол.) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність усіма наркологічними захворюваннями збільшилась на 0,65 % і склала 35,29 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 35,06) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність на наркоманію збільшилась на 30,64 %  - 3  випадки і склала 8,86 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. - 1 випадок – 3,50) (середньообласний показник –).

Первинна захворюваність на алкоголізм зменшилась на 26,69 % і склала 28,23 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 38,51) (середньообласний показник – ).

Первинно визнано інвалідами серед дорослого населення 60 чол. (за 9 міс. 2017 р - 94 чол.). Показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення зменшився на 35,6 % склав 21,17 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. – 32,90) (середньообласний показник – ).

У структурі первинного виходу на інвалідність дорослого населення провідні місця займають:

• 1-е - новоутворення — 18,3 % (за 9 міс. 2017 р. – 13,07 %);

• 2-е – хвороби кістково – м’язової системи  – 15,0 % (за 9 міс. 2017 р. – 12,76 %);

• 3-е – хвороби системи кровообігу – 3,5% (за 9 міс. 2017 р. – 27,66 %).

Первинно визнано інвалідами серед населення працездатного віку 58 чол. (за 9 міс. 2017 р. – 90). Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився на 34,08 % і склав 27,91 на 10 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. - 42,34) (середньообласний показник- ).

Виконання плану імунізації дитячого населення складає: гепатит В – 71,9 %, туберкульоз – 60,5 %, кір, краснуха, паротит – 88,3 %, дифтерія – 67,9 %, поліомієліт – 63,0 %.

На диспансерному обліку в ЛПЗ знаходяться 819 ветеранів війни, з них проліковано амбулаторно 614 чол. 75,0 % (за 9 міс 2017 р. - 613 чол. – 75,0 %), в стаціонарних умовах - 57 чол. – 6,9 % (за 9 міс. 2017 р. - 72 чол. – 8,7 %); оздоровлено в санаторно-курортних умовах – 4 чол. 0,48 % (за 9 міс. 2017 р. – 5 чол. 0,6 %).

Витрати на стаціонарне лікування одного ветерана війни з розрахунку на 1 ліжко-день склали 120 грн., в тому числі на медикаменти - 65 грн.; на харчування - 55 грн. (за 9 міс. 2017р. - 120 грн., в тому числі на медикаменти - 65 грн.; на харчування - 55 грн.).

На обліку в лікувально-профілактичних установах знаходиться 159 постраждалих в результаті наслідків аварії на ЧАЕС, з них проліковано: в стаціонарних умовах 22 чол. – 13,8 % (за 9 міс. 2017 р. – 31 чол. – 19,4 %), амбулаторно - 87 чол. – 57,7 % (за 9 міс. 2017 р. – 135 чол. – 84,4 %),  санаторно-курортно оздоровлено  5 чол. – 3,1 % (за 9 міс. 2017 р. - 2 чол. – 1,2 %).

         З метою виконання плану комплектування резерву донорів було прийнято 340 донорів (42,5 % від річного плану)

За 9 міс 2018 р. на адресу Новопсковського РТМО та КЗ «Новопсковський центр ПМСД»   надійшло 547 письмових звернень (за 9 міс. 2017 р. – 852), з них безпосередньо від заявників – 508  (за 9 міс. 2017 р. – 839). З вищестоящих і інших інстанцій (КМУ, ДОЗ, ЛОДА, РДА, райрада) – 39 (за 9 міс. 2017 р. – 13).

Основна частина питань стосувалася інформаційних запитів про надання медичних довідок і т.д. – 422  (за 9 міс. 2017 р. – 417).

На другому місці за кількістю звернень йде пільгове протезування зубів: 22 - всі задоволені (за 9 міс. 2017 р. – 32).

Були зареєстровані  96 зверненнь (за 9 міс. 2017 р. – 122):

- з надання медичної допомоги – 50 (за 9 міс. 2017 р. – 63), всі задоволені;

- щодо забезпечення ліками – 7  (за 9 міс. 2017 р. – 7);

- з питань медичного обстеження – 15  (за 9 міс. 2017 р. – 44);

- з питань МСЕК – 2 (за 9 міс. 2017 р. – 4);

- з питань затримки оплати праці – 2 (за 9 міс. 2017 – 0)

- інші питання – 21 ( за 9 міс 2017 – 14)

Було також зареєстровано звернення на особистому прийомі (через приймальню громадян) – 2  (за 9 міс. 2017 р. – 3). Надано роз'яснення.

Скарг  за 9 міс. 2018 року до Новопсковського РТМО надійшло 5, з них 2 направлено за належністю ( за 9 міс. 2017 р. – 0).

Всі пропозиції, що надійшли за 9 міс. 2018 р. розглядаються в термін з подачею відповіді до вищих інстанцій і копії заявникам.

На виконання Наказу ГУОЗ ЛОДА від 05.10.2011г. № 535 в Новопсковському РТМО організована робота телефонної «гарячої лінії» за зверненням громадян. Заявники можуть задати питання заступникам головного лікаря і завідувачем структурними підрозділами Новопсковського РТМО та КЗ «Новопсковський ЦПМСД».

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

І. Основні показники здоров'я населення і діяльності охорони здоров'я, які мають негативну динаміку.

1. Первинна захворюваність на наркоманію збільшилась на 30,64 %  - 3  випадки і склала 8,86 на 100 тис. населення (за 9 міс. 2017 р. - 1 випадок – 3,50)

Активізувати санітарно – освітню роботу серед  населення району щодо  профілактики наркоманії шляхом проведення лекцій, виступів по радіо, поширення пам’яток,

2. Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу збільшився на 9,8 % і склав 64,9 на 100 тис. населення  (за 9 міс. 2017 р.- 58,5)

Активізувати санітарно – освітню роботу серед  населення району щодо  профілактики туберкульозу шляхом проведення лекцій, виступів по радіо, засідань круглого столу, поширення пам’яток, проводити роз’яснювальну роботу про необхідність  відвідування лікаря. Необхідно поліпшити ФЛГ обстеження неорганізованого населення, поліпшити контроль осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

3. На високому рівні зберігається захворюваність системи кровообігу – 51,8 % (за 9 міс. 2017 р. – 54,6 %); У структурі причин смертності населення провідне місце теж займають хвороби системи кровообігу і відзначається зростання смертності від даної патології –  69,5  % (за 9 міс. 2017 р. – 63,3  %);

Для вирішення цього питання планується:

-  поліпшити якість проведення диспансеризації населення у пацієнтів з групи ризику і своєчасне лікування виявленої патології;

- ширше використовувати в лікуванні гострої серцево-судинної патології тромболітичну терапію;

- впровадження нових методик в лікуванні захворювань серцево-судинної системи.

5. Укомплектованість лікарями становить 74,34 % (за 9 міс. 2017 р. – 63,9 %).

Не укомплектовано 10 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи).

Клопотати перед райдержадміністрацією про виділення бюджетних коштів на оплату навчання студентів в ЛДМУ, а також надавати житло молодим фахівцям.

ІІ. Для підвищення якості і доступності медичної допомоги сільському населенню:

1. Провести:

- заміну вікон, дверей, зовнішнє утеплення стін поліклінічного відділення Новопсковської ЦРЛ;

- заміну вікон, дверей, зовнішнє утеплення стін лікувального корпусу Новопсковської ЦРЛ ;

- капітальний ремонт даху лікувального корпусу Новопсковської ЦРЛ ;

- реконструкція частини лікувального корпусу з метою створення відділення невідкладних станів;

2. Потребують капітального ремонту ліфти в лікувальному корпусі і поліклінічному відділенні Новопсковської ЦРЛ.

3. Існує нагальна потреба в придбанні сучасного медичного обладнання:

• Апарат штучної вентиляції легенів 3 шт.

• Апарат дитячий ШВЛ.

• Моніторінг пацієнта пульсоксиметр.

• Рентгенапарат пересувний (палатний).

• Флюорограф (кабінний, цифровий).

• Маммограф

• Апарат УЗД з  допплером.

 4. Існує потреба в придбанні парового стерилізатора ТК-100-3 і стерилізатора ВК-75.

5. Реконструкція та ремонт опалювальної системи поліклінічного відділення Новопсковської ЦРЛ.

6. Укомплектувати штати лікарів: дерматолога, анестезіолога, педіатра, хірурга, патологоанатома, інфекціоніста, фтизіатра, терапевта.